Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
poniedziałek, 23 sierpnia 2021 07:59

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. Ks. Bp. W. Owczarka Caritas Diecezji Włocławskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.boze-dzieci.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-25

Data ostatniej istotnej  aktualizacji: 2021-06-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

  • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego
  • Dostępność będzie doskonalona

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Caritas Diecezji Włocławskiej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych


Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest s. Katarzyna Rawska -dyrektor. Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 54 233 00 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej – Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza Caritas Diecezji Włocławskiej jest s. Katarzyna Rawska-dyrektor, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 54 233 00 60 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną

chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich


Aplikacje mobilne

Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.


Dodatkowe informacje

Ułatwienia – informacja o dostępności tłumacza języka migowego.

Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić taką potrzebę listownie ( co najmniej 3 dni przed) do Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Caritas Diecezji Włocławskiej lub elektronicznie  na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Dostępność architektoniczna budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Caritas Diecezji Włocławskiej im. Ks. Bp. W. Owczarka


Dojazd do siedziby Placówki


W odległości ok 600-750 metrów od wejścia głównego do budynku znajduje się pętla autobusowa i przystanek: Pętla Ostrowska i Aleja Kazimierza Wielkiego:


Ulica: Aleja Kazimierza Wielkiego, przystanek – 750 m. od Placówki, linie 12 i 15 ( stan na 17.06.2021r.). Na linii 12 i 15 kursują autobusy przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na liniach kursują autobusy niskopodłogowe.

Ulica: Ostrowska, pętla, 600m. od Placówki linie: 2,3,3A, 3B, 5,10,12,14,15,20,23 ( stan na 17.06.2021r.). Na liniach kursują autobusy przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na liliach kursują autobusy niskopodłogowe.


Dostępność wejścia


Do budynku prowadzi droga gruntowa ok. 60m., która odchodzi w bok od ulicy Leśnej. Przy skręcie znajduje się znak „Zakaz wjazdu”, który nie dotyczy osób chcących dojechać do Placówki (ul. Leśna 2a)


Dostępność parkingu

Przed budynkiem znajduje się parking dostępny dla osób zainteresowanych.

 

Pomoc w pokonywaniu większych barier w budynku

W samej placówce  nie ma możliwości przyjmowania osób na wózkach. Natomiast w budynku obok ok ( 20m- w  budynku  sióstr ) , jest możliwość  przyjęcia  i obsłużenia takie  osóby, jest odpowiedni zjazd , winda wewnątrz budynku i odpowiednia  toaleta.

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.